P.W. ATEST-POŻ

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane firmowe

Adres:

ul. Warszawska 10 .
41-200 Sosnowiec

NIP:

6511274492

Adres korespondencyjny

P.W. ATEST-POŻ

Adres: ul. Warszawska 10 lok. 10

41-200 Sosnowiec

Telefon: +48.501419989 , +48.504222880

Oferta

Oferujemy m.in. usługi jednorazowe lub stały nadzór w zakładzie w zakresie:

I. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy:
 + doradztwo,
 + prowadzenie całości zagadnień bhp,
 + sporządzanie oceny ryzyka zawodowego,
 + szkolenia (wstępne, okresowe na wszystkich stanowiskach),
 + oceny stanu bhp,
 + sporządzanie dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem,
 + pomiary  instalacji elektrycznej do 1 kV i instalacji odgromowej.

II. Ochrona przeciwpożarowa:
 + doradztwo,
 + szkolenia,
 + analizy stanu bezpieczeństwa pożarowego,
 + sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 + oceny zagrożenia wybuchem,
 + przeglądy i konserwacja:
    - podręcznego sprzętu gaśniczego,
    - instalacji wodociągowej p.pożarowej (hydrantów wewnętrznych i   zewnętrznych) w tym pomiary parametrów wodnych,
    - grawitacyjnej instalacji oddymiającej,
    - bram i drzwi p,pożarowych
    - instalacji detekcji gazów niebezpiecznych,
    - oświetlenia awaryjnego.
 + projektowanie:
    - systemów sygnalizacji pożaru,
    - instalacji oddymiania i odprowadzania ciepła (grawitacyjne),
    - instalacji detekcji gazów,
    - oświetlenia awaryjnego,
    - miejscowych (stałych i półstałych) instalacji gaśniczych.
 + impregnacja ognioochronna wszystkich rodzajów materiałów,
 + kompleksowe wyposażenie w normatywny podręczny sprzęt gaśniczy, wymagane instrukcje, oznakowania znakami-ochrony p.pożarowej i ewakuacji.

III. Ochrona Środowiska :
Podstawowe obowiązki firm związane z ochroną środowiska  (m. in. obliczanie opłat środowiskowych, gospodarka odpadami).

Ponadto:  
Oddział firmy prowadzi Obsługę finansową firm (książka przychodów i  rozchodów, ZUS, kadry).Formularz kontaktowy

 
 __  _   ___   __  __  _  _  
| || | ||  / _ \\  \ \\/ // | || | || 
| '--' || / //\ \\  \  // | || | || 
| .--. || | ___ || / . \\ | \\_/ || 
|_|| |_|| |_|| |_|| /_//\_\\ \____// 
`-` `-` `-`  `-` `-` --`  `---`  
                    

Lokalizacja siedziby firmy ATEST-POŻ